Thiết bị theo dõi GPS không dây di động YB07 với thời gian chờ dài và nam châm mạnh


Cài đặt ẩn, định vị GPS chính xác. Tài sản theo dõi GPS YB07 với nam châm mạnh và theo dõi hạm đội GPS thời gian chờ 2 năm.