GPS Tracker hoạt động như thế nào

GPS hoạt động bằng cách cung cấp thông tin về vị trí chính xác. ... Hệ thống theo dõi GPS sử dụng mạng Hệ thống Vệ tinh Định vị Toàn cầu (GNSS). Mạng này kết hợp một loạt các vệ tinh sử dụng tín hiệu vi sóng được truyền đến các thiết bị GPS để cung cấp thông tin về vị trí, tốc độ xe, thời gian và hướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *